İSPAT 101+

"Bir matematikçi sanmaz fakat bilir, inandırmaya çalışmaz çünkü ispat eder."

- Jules Henri Poincaré (1854-1912)


Birçok öğrenci matematik dersinden nefret etmektedir. Bu nefretin temel sebebi matematiğin zor bir ders olmasıdır ki gerçekten de matematik çok zordur. Fakat, matematiğin sevilmemesindeki asıl neden bundan başkadır. Matematiğe karşı duyulan büyük nefretin esas nedeni, aslında çoğu öğrencinin gerçek matematikle tanışmamış olmasıdır. Dolayısıyla matematik yapamıyorum diyen öğrencilerin hiçbiri yapamadıkları şeyin matematik olmadığının farkında olmamakla birlikte, matematik yapabiliyorum diyen öğrencilerin de pek çoğu yapabildikleri şeyin matematik olmadığını bilmiyor.

Matematik disiplini, size muhtemelen önceliği hesaplama olacak şekilde öğretildi. Fakat matematiğin uygulamalarından çok, teorik olan başka bir tarafı var. Her şeyden önce, matematiğin temeli önermeler mantığına dayanır. Ağzınızdan çıkan bir hükmün neden doğru veya neden yanlış olduğunu açıklamanızı sağlayan bu güçlü aracı, hâkim karşısında suçsuz olduğunuzu ispat etmek için kullanabileceğiniz gibi matematiksel önermelerin doğruluğunu ispatlamak veya yanlışlığını göstermek için de kullanabilirsiniz.

Matematikte şu ana kadar öğrenip kullandığınız her şey, matematiğin bu teorik kısmı üzerine inşa edilmiştir. Örneğin bir dik üçgenin hipotenüs uzunluğunu bulmak için Pisagor teoremini kullanmışsınızdır ve muhtemelen Pisagor teoreminin neden doğru olduğu üzerinde durmaktan çok onun uygulamasını, hesaplamasını ele almışsınızdır. Hatta belki de bunun üzerine yüzlerce, binlerce test sorusu çözmüşsünüzdür. Bu noktada kendinize bazı soruları sormanız gerekmektedir:

  • Bu teoremin doğru olduğunu nereden biliyorsunuz?

  • Öğretmeninizin size her zaman doğruyu öğrettiğine güvenebilir misiniz?

  • Kendinizi, beni veya herhangi birini bu teoremin doğru olduğuna nasıl ikna edebilirsiniz?

  • İkna etme yolunda kullanacağınız ispat yöntemlerinin neden doğru olduğunu düşünüyorsunuz?

  • Sadece hesaplama yeteneğinizi geliştirerek veya test soruları çözerek yeni matematiksel çıkarımlar yapmanız mümkün mü?

İşte bütün bu sorulara ikna edici yanıtlar vermenizi ancak önermeler mantığı sağlayacaktır. "İSPAT 101+" kursu, bir matematikçi gibi düşünmenizi, önermeler ispatlamanızı veya çürütmenizi, yaptığınız matematiği en iyi şekilde yazıya dökebilmenizi, hatta yeni teoremler ortaya koyabilmenizi sağlayacak matematiksel mantık arka planını size en iyi şekilde öğretecektir.

Kursun konsepti, 90 günlük özel ders formatı ile sizi temel matematik seviyesinden olimpiyat seviyesinde matematik yapma seviyesine çıkarmak üzerine hazırlanmıştır. Teori ve uygulama ders videoları; kendinizi sınayabileceğiniz 29 mini egzersiz, 15 ödev ve 1 matematik olimpiyat denemesi ile desteklenerek eşsiz bir matematik kursu sizlere en faydalı olacak şekilde ve büyük bir özveriyle hazırlanmıştır.

Kursun ana başlıkları şu şekildedir:

  • Kümeler Teorisi ve Önermeler Mantığı: Kümeler ve önermeler hakkında en temel ve gerekli teorik bilgiler ile gerçek matematiği öğrenmeye en temelden başlama.

  • İspat Yöntemleri: Önermelerin neden doğru olduklarını ispat edebilmenizi sağlayan yöntemler ve teorik arka planı. Doğrudan İspat, Dolaylı İspat, Olmayana Ergi (Çelişkiye Varma) ile İspat, Varlık-Teklik İspatları, Küme İspatları, Aksini İspat, Tümevarımla İspat, Çift Yönlü Koşullu Önermeler ve Eş Değer Önermelerin İspatı.

  • Seviye Yükselten İspatlar: Geometri, Cebir ve Sayılar Teorisi, Analiz ve Kombinatorik üzerine konu anlatımı ve ispat problemleri ile kendinizi olimpiyat seviyesine çıkarmanızı sağlayacak ve bir yandan da güzel ispat yazma sanatını öğreneceğiniz yoğun ispat uygulamaları.

  • Dünya Çapında Matematik Olimpiyatları Problemleri: Birçok ülkenin matematik olimpiyat yarışmalarında sorulan seçmece problemler.

  • Matematik Olimpiyatları Denemesi: En temelden yapmayı öğrenmeye başladığınız gerçek matematiği olimpiyat seviyesinde bir uygulama ile sonlandırarak eğitimi tamamlama.

Uzun lafın kısası, bu eğitim size gerçek matematiği tanıtmak ve onu yapmayı öğretmek için yoğun kapsamlı bir şekilde hazırlandı. Eğer amacınız matematikte analitik düşünme, çıkarım yapma, ispatlama ve aktarma yeteneğinizi artırarak kendinizi geliştirmekse ve bunun için istikrarlı bir şekilde çalışmaya hazırsanız, gerçek matematiğin ezber bozan dünyasına hoş geldiniz!

Bu kursun amacının size çeşitli sınavlarda daha iyi matematik sorusu çözdürerek yüksek notlar almanızı sağlamak olmadığını hatırlatmak isterim. Gerçek matematiğin çok zor ama yine de çok güzel olduğunu unutmayın. Önemli olan iyi matematik sorusu çözebilmek değil, kendinizi matematikte sürekli geliştirmeye devam etmenizdir.

Hepinize başarılar dilerim.

Popüler Yayınlar